Diensten

Hieronder treft u een korte beschrijving aan van de vragen die u aan mij kunt stellen. Maar als u een nieuwe vraag aan me hebt, wil ik daar zeker naar kijken Als het valt binnen het ruime gebied van de antroposofische (kinder)geneeskunde en de ontwikkeling van kinderen.

Lezingen voor ouders

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw ben ik regelmatig gevraagd door scholen en kinderdagverblijven. BSO’s om op een ouderavond te komen praten over een bepaald onderwerp. Soms was het de schoolleiding die zo’n avond organiseerde, soms was het een leerkracht of een groep actieve ouders. Geliefde onderwerpen waren en zijn: de ontwikkelingsfasen van het kind, zoals de drie zevenjaarsperiodes, inenten, beeldschermen/mediaopvoeding, de twaalf zintuigen, gehechtheidontwikkeling, slaapproblemen, moderne (ziekte)beelden van kinderen (zoals ADHD, ASS, ODD) en de uitdagingen van het moderne ouderschap. Op verschillende plaatsen in Nederland hebben afdelingen van de Academie voor Ouders een cursusaanbod verzorgd, vaak van meerdere zaterdagen. Daaraan heb ik meerdere bijdragen geleverd, vaak in samenwerking met anderen.

Lezing Edmond Schoorel

Nascholing voor professionals

Sinds de oprichting van de Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg verzorg ik in de basiscursus een ochtend over “De eerste zeven jaar” en incidenteel een lezing over een ander onderwerp. Via Scillz is er jaarlijks of vaker de vraag naar een inleiding op het thema Ritme. In de afgelopen jaren ben ik in de heilpedagogische instituten Rozemarijn, De Kleine Koning en Vosseveld betrokken geweest als consulent en voor het geven van cursussen.

Voor de verzorgenden van kinderdagverblijven hen ik nascholing verzorgd over de slaap en de gehechtheidsontwikkeling. Sinds de oprichting van de opleiding Natuurlijke Kraamzorg ben ik ook als docent bij de NK betrokken. Samen met Maria Bom en anderen heb ik een groot aantal video’s opgenomen als lesmateriaal.

Voor leerkrachten van Vrijescholen in Nederland en België heb ik bijgedragen aan de inhoudelijke opmaat aan het begin van een schooljaar.

Werkwijze

Als u een vraag aan mij hebt sta ik open voor overleg om samen te bezien of de vraag bij mij past. De afspraak om tot een telefonisch overleg te komen kan het beste per mail worden gedaan.

Kosten

Als we tot een vergelijk komen over de aard van de opdracht kom ik met een offerte. Ik reken € 85 per uur + reiskosten + eventueel materiaal. Als de school of de instelling onvoldoende budget of een overschot aan budget heeft is er met mij te overleggen over een aangepast tarief.

Cursussen op maat

Ik ga graag in op een vraag van een college leerkrachten, een team medewerkers van een Therapeuticum, gezinshuis of een andere groep om een cursus op maat te verzorgen. Vaak gaat het dan over een heel specifiek onderwerp, dat in de betreffende groep aan de orde is gekomen, zoals een leerprobleem of een ziektebeeld. Het multidisciplinair werken is me vertrouwd. Via mijn werk in het Kindertherapeuticum ben ik bekend met de mogelijkheden van veel verschillende disciplines. Ik ben gewend om met de verschillende disciplines in cursusverband samen te werken, zo, dat elke discipline goed aan bod komt.

Leiden van Kinderbesprekingen

Cursus in organiseren en leiden van Kinderbesprekingen

Na jaren betrokken te zijn geweest bij de kinderbesprekingen in het Kindertherapeuticum werd het tijd om die ervaring ook ter beschikking te stellen van anderen. Voor Vrijescholen, Heilpedagogische instituten en voor een Therapeuticum heb ik dat intussen mogen beoefenen. Het hoort bij de meest bevredigende bezigheden: gezamenlijk een goed beeld van een kind ontwikkelen vanuit de antroposofische menskunde. Hoe vaak hebben we mogen meemaken dat alleen al het proces van zorgvuldig bespreken leidde tot een gunstige verandering bij het kind en diens begeleiders.

Samenwerkingen

Met Rijngoud bevind ik mij in het werkveld van de antroposofische opleidingen en het antroposofische scholingsaanbod. Met alle betrokken instellingen heb ik goede contacten. Ik zal niet aarzelen om vragen, die niet bij mij, maar beter bij een van deze instellingen ondergebracht kunnen worden, naar die instelling door te sluizen.

Publicaties

Voor het Kindertherapeuticum heb ik een groot aantal brochures geschreven, deels samen met andere mensen. Die kunt u op de website van het Kindertherapeuticum bestellen. Hieronder staan de titels die u daar kunt aantreffen.
Allergie, antroposofische geneesmiddelen, astma, autisme, eczeem, euritmietherapie, kindervoeding, kunstzinnig onderwijs, kunstzinnige therapie, moderne media, muziektherapie, schoolrijpheid, te open en te gesloten, virussen en ontwikkeling.

Ook vanuit Rijngoud verzorg ik informatiemateriaal: cahiers, video’s en mogelijk nog ander beeldmateriaal. Ook ben ik bereid om in opdracht over een onderwerp een (brochure) tekst te schrijven. De eerste twee cahiers zijn verschenen. GAAN, over de ontwikkeling van het voortbewegen en WORDEN, over de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Meer weten wat Rijngoud voor u kan betekenen?
Neem dan contact met mij op.

Neem contact op