Over Rijngoud

Rijngoud is het eenmansbedrijf van Edmond Schoorel. Sinds ik mijn werk in de spreekkamer van het Kindertherapeuticum heb neergelegd in oktober 2021 is het geven van lezingen en cursussen mijn voornaamste bezigheid geworden.

Mijn jeugd heb ik aan de rijn doorgebracht, in Wageningen. Met de zeeverkenners heb ik veel op de rijn gevaren, tegen de stroom op, met behulp van de kribben. Tussen de kribben heerst namelijk een tegenstroom. Misschien is toen mijn interesse in stromen en tegenstromen ontstaan. Op de rijn heb ik ook mijn eerste schipbreuk meegemaakt. Overrompeld door een valwind die van achter een steenfabriek vandaan kwam sloeg de vlet om en dreef ondersteboven stroomafwaarts, met gebroken mast en de bemanning op de onderkant van de boot. Er kwam meteen hulp. Een andere boot heeft ons op sleeptouw genomen en veilig in de haven van Renkum gebracht.

Het drama van de menselijke ontwikkeling

De echte kennismaking met de RIJN en het goud dat deze levensader bergt kwam een beetje later. De Nederlandse Opera voerde aan het eind van de vorige eeuw de RING DES NIBELUNGEN op, onder regie van Pierre Audi. RHEINGOLD is de eerste van de vier opera’s van Wagner die de samenwerking van mensen en goden beschrijven. Een samenwerking die erin uitmondt dat de goden zich uit de directe regie van de ontwikkeling op aarde terugtrekken en aan de mensen overdragen. Maar zover is het in RHEINGOLD nog niet. Daarin zijn de jeugdige, overdadige schatten van de levensstroom, de rijn, nog volop aanwezig. De wijsheid, die in deze levensstroom is verborgen werkt nog onbewust, zoals de wijsheid die in de natuur heerst. Daar komt verandering in. De mens krijgt interesse in deze schatten, in dit goud. Onder de leiding van hogere en lagere goden gaat de mens iets begrijpen van deze wijsheid. Het verstand ontwikkelt zich. Niets op tegen, in tegendeel, het is de route van natuur naar cultuur. Het gaat pas mis, als er zich een egoïstisch verlangen met deze ontwikkeling gaat bemoeien. Dan ontstaat het drama, het drama van de menselijke ontwikkeling.

Loopbaan

In 1979 afgestudeerd als kinderarts. Daarna de scholingscursus antroposofie van drie maanden en aansluitend de Nederlandse cursus van drie maanden tot antroposofisch arts.
Daarna een half jaar in het kinderziekenhuis in Herdecke (Ruhr).

Doormiddel van cursussen en nascholingen heb ik mij verdiept in de therapeutische euritmie en in de rijke mogelijkheden van de antroposofische medicatie.

Ik was zeven jaar verbonden als schoolarts aan de Zeister Vrijeschool en ook als kinderarts aan de jeugdhulpverlening in Utrecht die toen Riagg heette. In de jaren daarna heb ik tientallen kinderen gezien voor een schoolrijpheidsonderzoek. Daar is een brochure uit voortgekomen. Zie Publicaties.

Mijn reguliere werk als kinderarts heb ik in verschillende ziekenhuizen in de regio Utrecht uitgevoerd. Vanaf 1980 antroposofisch spreekuur in de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek in Bilthoven. Van 1990-1993 op de kinderafdeling van deze kliniek gewerkt.

In 1996 start van het Kindertherapeuticum, tot 2008 in Utrecht daarna in Zeist. In 2020 is het Kindertherapeuticum ingetrokken in een eigen pand aan de Wilhelminalaan in Zeist.
Ervaring in de heilpedagogie heb ik door de jaren dat ik in de Zonnehuizen werkte en consultatief verbonden was met Christophorus in Bosch en Duin, later Vosseveld in Baarn, Rozemarijn in Haarlem en de Kleine Koning in Vorden.

over Edmond Schoorel
Rijngoud covers boeken

Medisch Pedagogische Onderzoeksgroep

Vanaf 1986 tot op de dag van vandaag ben ik onderdeel van de Medisch Pedagogische Onderzoeksgroep (NPO). De laatste jaren wordt deze groep gevormd door Lilian Schrijvers, Thea Giesen, Christie Amons-Lievegoed, Rigobert van Zijl en mij. Al die jaren hebben we samen gewerkt aan het vinden van een taal waarin zowel medisch-therapeutische als pedagogische gezichtspunten kunnen worden geformuleerd. De medische en pedagogische onderwerpen die we daar bestudeerden hebben een neerslag gevonden in drie publicaties:

  1. Leren, op weg naar een antroposofische leertheorie.
  2. Pedagogie, een kunst een kunde.
  3. Het dilemma van de morele opvoeding.

De werkwijze die Thomas Göbel heeft ontwikkeld om door te dringen in de opbouw en de inhoud van de voordrachten van Rudolf Steiner, heeft ons daarin geleid.
De menskundige beelden van Frank Wijnberg, antroposofisch huisarts, met name de beelden van de zogenaamde dagstroom en nachtstroom, hebben we verder uitgewerkt in onze MPO.
Veel heb ik geleerd van het voorbereiden van de talloze lezingen en cursussen, die ik in het hele land heb mogen geven. Het werd me steeds makkelijker om moeilijke antroposofische begrippen normaal Nederlands te vertellen.

Multidisciplinair werken

Door alle jaren samenwerken in het Kindertherapeuticum ben ik gewend om met multidisciplinaire teams kinderbesprekingen te verzorgen. We hebben ons erin geoefend om de waarnemingen en oordelen van de verschillende disciplines en die van de ouders niet alleen op te sommen en ‘op te tellen’, maar om dóór al die waarnemingen heen de essentie te zien van de situatie van het kind. Als het goed is, volgt de pedagogische en therapeutische aanpak daaruit als vanzelf.

Wat mij betreft is deze methode in iedere bespreking van kinderen behulpzaam: van de waarnemingen naar de fenomenen, via de begripsvorming naar de therapeutisch handgrepen. Op deze route vervaagt het onderscheid tussen therapie en pedagogie meer en meer.

Lezing Edmond Schoorel
Antroposofie

Antroposofie

Zonder de antroposofie had de multidisciplinaire samenwerking in het Kindertherapeuticum niet tot stand kunnen komen. De antroposofie voorziet in een mensbeeld en in een visie op de ontwikkeling van kinderen, die het mogelijk maakt om de invalshoek van verschillende disciplines te integreren. De nauwe verbondenheid van een kind met zijn ouders, familie en de rol die andere opvoeders zoals leerkrachten daarin speelt, kan moeiteloos worden beschreven vanuit het beeld dat het kind zichzelf als het ware bij elkaar raapt uit de ontmoetingen met zijn omgeving.

Voor de hulpverlening aan kinderen en de ondersteuning van ouders is het een onmisbaar gezichtspunt voor me geworden, dat we van “de andere kant” geholpen worden. Elke nacht vertoeven we immers in een gebied, waarin we met elkaar en met onze beschermengelen overleg kunnen hebben. Met ons bewustzijn weten we daar overdag niet zoveel meer van, maar de ervaringen van de nacht kan ons inspireren tot juiste handelingen overdag.

Ik werk samen met

Ik ben gecertificeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen NVAA.

Sinds de oprichting in 2012 ben ik als docent en bestuurder verbonden met de Natuurlijke Geboortezorg, een initiatief van Maria Bom.

Vanuit de NVAA en de Stichting Natuurlijke geboortezorg is er een nauwe samenwerking met de Interdisciplinaire Antroposofische Werkgroep Ouder- en Kindzorg IAOKZ, een werkgroep van de NVAA.

Antroposofie

Meer weten wat Rijngoud voor u kan betekenen?
Neem dan contact met mij op.

Neem contact op